fbpx

Korábban úgy nevezték a kapcsolattartást, hogy láthatás. A kapcsolattartás elsősorban, de nem kizárólagosan, az elvált szülők gyermekei és a tőlük különélő szülő közötti egészséges kapcsolat fenntartására irányul. A felek a gyermek jogait és érdekeit szem előtt tartva bármiben megegyezhetnek a közös megegyezés során. A bíróság a megegyezés elfogadásakor mérlegeli a családjogi alapelveknek történő megfelelést, azaz nem sérülhet

  • a gyermek érdekének és jogainak fokozott védelme – cél, hogy családban nevelkedjen és családi kapcsolatait megőrizze, fenntarthassa
  • a házastársak egyenjogúsága
  • méltányosság és a gyengébb fél védelmének elve.
Kategória: