fbpx

Elkerülni vagy megoldani? Ez itt a kérdés…

konfliktus egyének vagy társadalmi csoportok közötti olyan ütközés, amely mögött igények, szándékok, vágyak, törekvések, érdekek, szükségletek, nézetek, vélemények, értékek szembenállása húzódik meg. (Szekszárdi 1995, 1996)

A vita két v. több személynek szóban v. írásban érvek és ellenérvek felsorakoztatásával folytatott szellemi küzdelme valamely kérdés eldöntésére, valamely álláspont kialakítására, lerögzítésére. (Forrás: arcanum.hu – A magyar nyelv értelmező szótára)

A konfliktusok, viták, nézeteltérések az emberi kapcsolatok természetes velejárói. Nem elkerülni, szőnyeg alá söpörni, elfojtani kell ezeket, hanem megtanulni hatékonyan, eredményesen kezelni.

A konfliktuskezelés 5 típusa lehet:

Versengő: a versengő fél a konfliktust harcként értelmezi, győzelemre, a másik legyőzésére törekszik, a másik igényeit nem veszi figyelembe, csak az önérvényesítés fontos számára.

Alkalmazkodó: az alkalmazkodó fél lemond az önérvényesítéséről félelemből, kényszerből vagy hosszabb távú érdekek miatt.

Elkerülő: aki elkerülő stratégiát folytat, az magát a konfliktushelyzetet igyekszik kikerülni. Sem önérvényesítő, sem együttműködő.

Kompromisszumkereső: közösen elfogadható megoldás keresése a cél, amely mindkét fél számára kielégítő, bár általában mindkét fél számára rosszabb, mint amit eredetileg szerettek volna, lemondással, áldozattal jár. A konfliktus „feláldozott”, meg nem oldott része később még újabb vitákat fog okozni.

Problémamegoldó (győztes/győztes): A résztvevők a probléma olyan megoldására törekednek, amelyben mindkét fél érdekei, szükségletei, meggyőződései érvényesülnek. Egyszerre együttműködő és önérvényesítő. A felek készek együttműködni, empatikusan viselkedni a legjobb megoldás megtalálásáért, amely megoldást mindkét fél elkötelezetten teljesíti.

Az esetek túlnyomó többségében a legjobb stratégia a problémamegoldó. Ennek kivitelezésében segít az együttműködő, empatikus kommunikáció (ez vezethet a kommunikáció almenüre), de ha külső segítség bevonása szükséges, akkor is van hatékony megoldás, mégpedig a mediáció (mediáció almenü).

Rendeznéd konfliktusod mediációval?

Megtanulnád, hogyan kommunikálj empatikusan, ugyanakkor eredményesen?

Segíthetek mindkét esetben, fordulj hozzám bizalommal!

Varga Szilvia Edit
családi mediátor, coach, kommunikáció szakértő